• Mali Müşavirlik hizmet sektörünün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek,
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, nüfus artışı, hızlı sanayileşme ve kentleşme ile birlikte artan ticaret fırsatlarını kullanarak entelektüel sermayelerinin tespiti ve artırmalarını sağlamak,
  • Tüm dünyada küresel rekabet edebilirlik düzeylerini yükseltmeleri için entelektüel sermaye geliştirme platformunu oluşturmak,
  • Entelektüel Sermaye Değerleme Yazılımı geliştirmek
  • Yeni iş alanları yaratmak
  • Spesifik konularda ücretli olarak akademide eğitim vermek (Firmaların değerlemelerini yapmak)
  • Meslektaşlara bu süreci eğitimlerle anlatarak kullanımını sağlayıp, yaygınlaştırmak.
  • 2. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumunu düzenlemek