Günümüzde bilgi çağının ve teknolojinin yaygınlaşması muhasebecilerin eğitim kalitesinin artırılmasını gerektirmektedir. Teknolojideki gelişmeler karşısında meslek mensuplarının bilgi ve yeterliliklerini korumaları ve artırmaları için sürekli mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi zorunluluktur. Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)'na üye pek çok kuruluş gibi İSMMMO'da sürekli mesleki eğitim programları düzenlemektedir. Bu kapsamda yeni geliştirilen Entelektüel Sermaye Değerleme Sistemi kullanımına uyum sağlamak için teorik ve pratik eğitimden oluşan eğitimler düzenlenecektir.

Eğitimlerin amacı;

Evrensel gelişmelere paralel olarak;

  • Mali Müşavirlik hizmet sektörünün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek,
  • Bu sektörün hizmet verdiği kurum ve kuruluşlarda işbirliği sürecini hızlandırıp bilgi ve teknoloji odaklı hizmet üretimini sağlayarak;
  • İleri teknolojiye dayalı Entelektüel Sermaye Değerleme Yazılımı geliştirmek, böylece ilgili tarafların açık, tarafsız, anlamlı ve güvenilir bilgiye olan gereksinimine cevap verip, enteleküel sermaye bilincinin de gelişimini sağlayıp, toplumsal bilincin kuvvetlenmesine katkıda bulunmaktır.